Песен от филма

"Васко Да Гама от село Рупча"
1986 година.

Тече, всичко тече

времето няма бряг и ни влече.

Няма как.

И тъй — всяко момче

всъщност е бъдещ мъж, поет

или моряк.

Всеки малък мъж мечтае

миг поне да е силен и сам.

А моретата не са до колене —

дори на голям.

Растем и пак ще растем,

но заедно с теб!

Приятел с теб съм днес

и утре, и до край!

Въпрос на мъжка чест,

не на игра.

Тече, всичко тече

времето няма бряг и ни влече.

Няма как.

И тъй — всяко момче

всъщност е бъдещ мъж, поет

или моряк.

А морякът иска да е

капитан, смел капитан.

Капитанът иска да е

Магелан. Поне Магелан!

Растем и пак ще растем,

но заедно с теб!

Приятел с теб съм днес

и утре, и до край!

Въпрос на мъжка чест,

не на игра.