Морето е като болката — не му се вижда краят (руска).

Ние ще отминем, но земята и морето ще останат (руска).

Има много неща по полето, но има още повече в морето (норвежка).

Адът, скъперникът и морето са ненаситни (датска).

Една гарга не може да изцапа морето (турска).

Вълните се връщат към морето (френска).

Който не знае пътя към морето, трябва да търси реката (Еразъм).

Не може да се пресуши морето с гъба (венецианска).

Да ореш морския бряг е напразен труд (френска).

Жабата от блатото не знае, че съществува океанът (японска).

Гъските отлетяха отвъд морето, но не се върнаха лебеди (руска).

Който знае да говори, морето ще премине (сицилианска).

Щъркелът умрял, докато чакал морето да пресъхне, за да си хване риба (тамилска).

Морето не може да се покрие с капак (турска).

Който се страхува от морето и водата, да не ходи при тях (френска).

И царят не може да укроти морето (руска).

В морето не си господар на времето си (датска).

В двореца и в морето вятърът решава всичко (китайска).

Не се надявай на сушата и не се доверявай на морето (турска).

По-добре е да слушаш дъха на камилата, отколкото молитвите на рибите (арабска).