Заедно с хилядолетния моряшки опит от поколение на поколение се предават обичаи, вярвания и обреди, станали морски традиции. Голяма част от чара на моряшката професия се дължи именно на традициите. Днес повечето от тях изглеждат излишни и една след друга умират. Толкова много неща в живота на моряците са неписани закони, че трудно могат да се изброят. Тук са една малка част от тях, предавани от поколение на поколение по нашите брегове. Някой от тях са станали традиция...

*

При строежа на плавателния съд

 • В Четвъртък и Петък не се започва строеж на нов кораб.
 • При залагане на кила за добро предзнаменование се смята духането на западен вятър, както и високо летящите гларуси в небето.
 • За да се отстрани влиянието на „злите сили“, в корабостроителницата не трябва да влизат котки, зайци, свещеник и жени.
 • Близо до кила не се ругае и не се богохулства.
 • Първият гвоздей се окичва с червен конец.
 • Първият гвоздей в кила се забива през подкова.
 • Под местото на капитана се вгражда кост или парче благородно дърво (ясен, дрян и др.), за да пропъжда всички зли сили.
 • Поставя се монета на тайно място в съединенията между гредите на кила.
 • При пускане на вода носа се залива с червено вино, а съда в който е било то се хвърля в морето като дар.
 • Спущането трябва да стане при хубаво, ясно, слънчево време и непременно сутрин, но в никакъв случай в Петък.
 • Кръстницата може да е само жена и тя трябва да е млада, много млада, защото се вярва, че колкото ще живее тя, толкова ще живее и корабът.

*

На борда

 • Пръв влиза в лодката най-младшият и след него по-старшите, последен се качва най-старшият — капитанът — и веднага след влизането му лодката се отблъсва.
 • Слизането от лодката става по обратен ред, пръв слиза най-старшият, независимо дали корабът е на пристан или на котва.
 • По корабния трап пръв се качва най-старшият.
 • Пръв поздравява по-младшият
 • Пръв поздравява този, който излиза от пристанището.
 • Пръв поздравява корабът, който задминава.
 • Когато единият кораб е на ход, а другият на място, пръв поздравява корабът, който е на ход.
 • Почетният борд е десният. В дясната половина на надстройката се намира и кабината на капитана. На десния борд се строяват моряците, когато има тържество или се посрещат официални лица, на десния борд пристават идващите лодки с гости и пр.
 • Никой не може да сяда на капитанския стол.
 • Никой не може да се храни преди капитанът.

*

Започване на риболовния сезон

 • Ако при откриването на риболовния сезон времето е лошо, никой не се връща в къщи докато морето не се успокои.
 • Сезонът се открива с водосвет, който се извършва на пристана, където са лодките. Свещеникът поръсва всички със светената вода и раздава на всеки част от нея. С нея всеки поръсва лодката и мрежите си. Част от светената вода се оставя и пред домашната икона на Св. Никола.
 • Мрежи за новия сезон започват да се плетат само в Понеделник, като Вторник се счита за много лош ден.
 • Мрежите не трябва да се прекрачват, дори когато се плетат, мерметисват, сушат.
 • Първия стиф /подреждане на мрежите в лодката/ се прави от човек с късмет – който има добър улов, много деца, добро семейство и благ характер.
 • При първо пускане за мрежите се завързва връзка босилек, запазена от Кръстовден.
 • Ако красива жена прескочи мрежите е на късмет.

*

Първи улов

 • Със кръвта от първата уловена риба се утърква носа и кърмата на лодката/кораба, както и челата на екипажа и се пожелава добър риболовен сезон.
 • На първата риба не се реже опашката
 • Първата риба не се дава на бременна жена.
 • Първия улов се раздава или прави на супа, за успешен сезон. Ако рибарите са наети, улова се носи на собственика, а той е длъжен да ги възнагради.

*

Когато няма риба или улова е слаб

 • Св. Фанурий е тачен светец по черноморието и жената на рибаря, на който не му върви в риболова омесва Фанаропита“, която той носи тайно в лодката. Скрива я и изважда чак, когато лодката е вече далеч от брега. Там се раздава на целия екипаж. Това се прави в чест на светеца, който показва къде е рибата или кара тя да влиза в мрежите.
 • Рибар, който няма късмет, трябва да открадне храна или нещо от инвентара на друг рибар, който е хванал много.
 • Отрязва се парче от дреха на родилка до 40-тия ден, и то се връзва за мрежите, „за да пукне дяволът“, който гони рибата. Може да се отреже също конец от дрехата на бременна жена, но без тя да разбере, което да се носи при влизане в морето.
 • При рязко и неочаквано спиране на улова всички рибари взимат от църквата голяма икона и я потапят три пъти в морето с думите „Христос вади рибата“.
 • Оставянето на мотика в лодката е често правена шега, с което се усмива лошия късмет на рибаря...
 • Ако улова е богат и не може да се качи на лодката се вдига и развява палто окачено на греблото. За да видят другите рибари и да дойдат, и вземат от рибата.

*

Укротяване на морски бури

 • Когато времето рязко се влоши, рибарите трябва три пъти да потопят в морето иконата на Св. Никола с обещание, когато излязат на брега да запалят свещ пред образа му в църквата.
 • Капитана обещава дарове на светеца, като в зависимост от възможностите си може да построи или поправи негов храм, параклис.
 • Жените също имат голяма роля при обредите са укротяване на бурите – те могат да хвърлят жито срещу вълните (Никулден), да оставят първото боядисано яйце на Великден на брега, да хвърлят в морето цветя, набрани още на Кръстовден, както и да се молят пред иконите на светците. Разпространено е да се изнесе метален съд от къщата, който се използва за готвене на огън, и да се върти в специфични кръгове, като много се внимава да не се наклони, защото тогава лодките на мъжете могат да се обърнат в морето.

*

Добри или лоши знамения

 • Добре е, ако красива жена стъпи върху мрежите.
 • За лоша прокоба се счита, ако по пътя към лодката рибарят срещне жена, черна котка или поп. В такъв случай не се влиза в морето в същия ден.
 • Ако с мрежите се изтегли водна змия, рибарят не ловува повече на същото място до края на сезона.
 • Лошо е ако рибарят намери в лодката си забравена и вмирисана риба.
 • Ако в семейството през годината има смърт, това се счита за знак за неуспех през целия сезон.

*

Забрани

 • Не трябва да се ловува във вторник и петък.
 • Не трябва да се пресича пътят на човек, тръгнал към лодката си.
 • Сутрин жените не излизат от къщите си, докато всички мъже не влязат в морето.
 • Докато рибарите не се приберат, от къщата не трябва да се изнася нищо.
 • В лодката не се допуска мъж, чиято жена е бременна или 40 дни след раждането. Такъв рибар ловува сам.
 • Бременна жена не влиза и в рибарските къщи по време на сезона. Ако се наложи, тя трябва да държи през цялото време дилаф от огнището.
 • Във вертоходна лодка не се свири с уста, за да не утихне вятъра.
 • В моторна лодка не се свири с уста, за да не се усили вятъра.
 • Не се пали цигара от свещ.
 • В лодка не се разменя хляб, сол или сапун.
 • След залез слънце между къщите не трябва да се дава оцет.
 • Първата риба не трябва да се продава, тя се прави на курбан
 • Моряк който кърпи дрехите си на палубата, зашива вятъра.
 • Гореща пепел и жар не се хвърлят зад борда.
 • Морякът винаги трябва да носи върху себе си сол.
 • При отплаване, ако морякът срещне жена, котка или поп, това носи нещастие.
 • Срещне ли военен — плаването ще е щастливо.
 • Убиването на гларус носи голямо нещастие.

*

Признаци

 • Ако при залез небето е червено, на другия ден ще има силен вятър от запад и/или буря.
 • Ако има червен пръстен около луната, идва буря.
 • Ако видите, че животните стават неспокойни, времето се разваля.
 • Ако слънчеви лъчи се прокрадват през облаците, идва буря.
 • Ако куче си гризе опашката и се върти в кръг, идва буря.
 • Ако раците са излезли на брега, се очаква лошо време, морето ще е бурно.
 • Ако котката се мие, ще вали.
 • Ако мравките пъплят около мравуняка и са събрани на гъсто, се очаква дъжд.
 • Когато, долният пласт облаци се движи бавно а горния бързо и в срещуположната посока и се накъсват – времето се разваля.
 • Има ли роса сутрин, ветровия цикъл е нормален. Вечерника и Морския са със сигурна посока
 • Духне ли от Драмодана и продължи няколко дена, като постепенно завърта към Леванти и задържи в Леванти – много лошо време. Ако премине към Сироко – времето се оправя.
 • Духне ли от Гарби и завърти и застане на Острия – идва дъжд. Ако премине в Сироко, Сироко-Леванти – няма дъжд.
 • Когато иларията скача над водата – времето се разваля.
 • Когато медузата се изтегля от брега, към открито море – времето се разваля.
 • Когато гларуса се къпе/мие в морето – времето се разваля.
 • Ступат ли се много курниди и образуват голямо ято – времето се разваля. Намалеят ли – се оправя.
 • Ако хвърчат във въздуха дълги паяжини – идва хубаво време.
 • Когато, гларусите летят високо а лястовиците ниско – времето се разваля.

*

Никулден

Никулден е най-големият празник на всички рибари и моряци, както и за семействата им. В навечерието му възрастните и почитани жени обхождат селището и събират жито от всички рибарски и моряшки къщи. То се сварява в къщата на някой уважаван риболовец, който е известен с добрия си късмет. Върху житото се рисува с канела или ситна захар и после се носи за освещаване в църквата. Раздава се по всички домове за помен на загиналите в морето. Приготвят се още венци от бръшлян, които се хвърлят във водата със същата цел. На този ден никой от рибарските и моряшките семейства не работи, не се влиза в морето, а лодките се украсяват със зеленина. Задължително се яде риба. На този ден свършва есенният риболовен сезон, разделят се пайовете /Пайдос/ и се прави курбан.

sv-Nikola

Използвани източници:  Книгата "Българинът и морето" от Стоян Райчевски

www.tsarevo.info